تاج: کار‌های مربوط به VAR با سرعت پیش می‌رود
رییس فدراسیون فوتبال گفت: فوتبال بدون هواداران لطفی ندارد. امیدوارم در آینده نزدیک از همه اهالی فوتبال در ورزشگاه‌ها میزبانی کنیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار