ممبینی: انتخاب حسابرس و خزانه دار قانونی بود
دبیرکل فدراسیون فوتبال و دبیرمجمع عمومی فوق العاده فدراسیون توضیحاتی درمورد این جلسه ارائه کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار