رضائیان: ببخشید، ولی اشتباهی نکردم امیرخان!
مدافع با تجربه سپاهان صحبت‌های جالبی را در خصوص صحنه‌ای که توپ را یه بیرون نزد بر زبان می‌آورد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار