در پی انتشار فهرست پرداخت وام به کارمندان سابق باشگاه استقلال: رسما تکذیب نکنند، شکایت میکنیم
انتشار اسناد و مدارک عجیب از باشگاه استقلال که در ماه‌های گذشته ادامه داشته اکنون وارد بخش تازه ای شده و از انتشار قرارداد بازیکنان و مربیان به انتشار اسنادی علیه کارکنان و کارمندان فعلی و سابق رسیده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار