آرش میر اسماعیلی رئیس فدراسیون جودو ماند
اعضای مجمع فدراسیون جودو میر اسماعیلی را برای 4 سال دیگر به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار