تسویه حساب با کالدرون پرسپولیس را به دردسر انداخت
یک شکایت مالی دیگر باعث شد تا حساب باشگاه پرسپولیس همچنان بسته بماند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار