اولین تمرین استقلال در سال 1402 در روز غیبت چند مهره کلیدی برگزار شد
در اولین تمرین تیم فوتبال استقلال در سال ۱۴۰۲ سه بازیکن حضور نداشتند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار