اوزیل بازی به سبک قلی زاده
چند ساعت بعد از خداحافظی مسوت اوزیل، علی قلی‌زاده نمایشی شبیه به دوران اوج او داشت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار