آلگری چهار بار به دفترم آمد، کونسیسائو هم گزینه بود؛
ناپولی تحت هدایت لوچیانو اسپالتی بهترین روز‌های خود را سپری می‌کند و به رویاپردازی ادامه می‌دهد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار