برگزاری آخرین تمرین پرسپولیس پیش از سفر به رفسنجان
پرسپولیس امروز تمرین کرد و برای بازی با مس عازم رفسنجان شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار