کارشناس اقتصادی: فلج‌ترین سیاست توسعه‌ای ممکن در مناطق آزاد در جریان است
کد خبر: ۱۰۷۸۳۰۶
فردین کریمی در گفت‌وگو با دانشجو: ما سه نوع واردات به منطقه آزاد داریم، اول واردات سرزمین اصلی است که از دروازه منطقه آزاد می‌گذرد؛ یعنی حاکمیت به اشتباه در یک فرایند سیاست گذاری غلط، امتیازی را برای مناطق آزاد در نظر گرفته است. سازمان های مناطق آزاد برای توسعه زیرساخت خودش، اجازه دارد تا سقف ۴ میلیارد دلار از واردات سرزمین اصلی را از دروازه منطقه آزاد ورود بدهند و ۱۵ درصد سود بازرگانی این کالاها را بگیرند. مناطق آزاد می توانند از همین درآمد، توسعه زیرساخت بدهند که فلج ترین سیاست ممکنی است که منطقه آزاد را نابود کرده است.
ارسال نظرات