کارشناس اقتصادی: هنوز تراز تجاری مناطق آزاد مثبت نشده است
کد خبر: ۱۰۷۸۳۰۹
فردین کریمی در گفتگو با دانشجو: آقای عبدالملکی گفت که تراز تجاری مناطق آزاد مثبت ۷۰۰ میلیون دلار است. مشخص نیست که آقای عبدالملکی به کدام بعد صادرات و واردات مناطق آزاد اشاره می‌کند. صادرات در منطقه آزاد به سه گونه صادرات تولید در منطقه آزاد، صادرات مجدد، صادرات سرزمین اصلی وجود دارد و وقتی در مورد تراز تجاری منطقه آزاد صحت می‌کنیم، باید مشخص کنیم که درباره کدام بعد از صادرات و واردات مناطق آزاد حرف می‌زنیم. آقای عبدالملکی می‌گوید که مجموع صادرات تولیدی و مجدد در منطقه آزاد که ارزش افزوده‌ای را ایجاد کرده، مجموعا به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسیده، اما معتقدیم که این آمار، صحیح نیست و سیاستگذار ما را به غلط می‌اندازد و تراز تجاری مناطق آزاد هنوز مثبت نشده است.
ارسال نظرات