«رضا مراد صحرایی» از مجلس رای اعتماد گرفت
کد خبر: ۱۰۷۸۴۶۰
«رضا مراد صحرایی» با 167 رای موافق، 86 رای مخالف، 14 رای ممتنع و 2 رای باطله از نمایندگان رای اعتماد گرفت و به عنوان وزیر آموزش و پرورش انتخاب شد.
ارسال نظرات