باشگاه استقلال باقی مانده مطالبات ساپینتو را تسویه می‌کند
مطالبات باقی مانده سرمربی ئپرتغالی استقلال پرداخت خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار