تیم «هورس مسکو» قهرمان شد، رادین تایر نایب قهرمان
مسابقات هاکی روی یخ پرشین کاپ ؛
مسابقات هاکی روی یخ پرشین کاپ، با قهرمانی تیم «هورس مسکوی روسیه» و نایب قهرمانی تیم رادین تایر ایران به پایان رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار