ارسال گزارش تخلفات پرسپولیس به کمیته انضباطی
کارگروه ناظر بر قرارداد‌های ورزشی برای بررسی قرارداد‌های بازیکنان و کادرفنی پرسپولیس تشکیل جلسه داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار