سلام نظامی دادمرز به مدال برنز +فیلم
کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛
کشتی گیر وزن ۵۵ کیلوگرم کشورمان با پیروزی در مقابل حریف قزاقستانی خود، توانست مدال برنز قهرمانی جهان را بدست آورد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار