رکورد دوی یک مایل دویدن با طناب شکسته شد
ملی پوش ایران رکورد دوی یک مایل دویدن با طناب گینس که پیش از این در اختیار یک ورزشکار هلندی بود را شکست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار