رسولی طلایی شد احسان حدادی نقره گرفت
بازی‌های آسیایی هانگژو؛
حسین رسولی در پرتاب دیسک طلایی شد و احسان حدادی نقره گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار