خداحافظی احساسی احسان حدادی از دنیای ورزش
بازی‌های آسیایی هانگژو؛
ملی‌پوش پرتاب دیسک ایران پس از ورود به دهکده بازی‌های آسیایی هانگژو گفت: امروز روزی است که چندین سال و چند ماه منتظرش هستیم. ۲۰- ۲۲ سال خاطره از ورزش فکر می‌کنم امروز دیگر تمام شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار