شبی کابوس وار برای مبارزان ایرانی در ONE Friday Fights 41
حضور ۳ ایرانی در فایت کارت چهل و یکمین هفته لیگ وان چمپیونشیپ، استادیوم لومپینی، بانکوک، تایلند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار