گزارش اتحادیه جهانی از حضور ستارگان کشتی جهان در بخارست
به باور اتحادیه جهانی کشتی عبدالرشید سعدالله‌یف با حضور مقتدرانه در جام یاریگین برای رقبایش در مسابقات قهرمانی اروپا خط و نشان کشیده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار