کارشناس صنعت خودرو: وضعیت مطلوب صنعت خودرو فضای رقابتی است 
کد خبر: ۱۱۳۰۲۱۵
امیرحسین کاکائی در مناظره در خصوص باید‌ها و نباید‌های صنعت خودروسازی: صنعت خودرو رقابتی حتی در ژاپن هم بر مبنای تعامل جهانی تعریف می‌شود. اگر شرکت تویوتا تحریم‌هایی شود مشابه ایران به وضعیت فعلی خودروسازی ما دچار خواهد شد.
ارسال نظرات