فاطمی: سازوکار فعلی در خصوص مهاجرین دقیق و اصولی نیست
کد خبر: ۱۱۳۰۲۳۶
فعال فرهنگی و جهادی مهاجرین در برنامه «دادستان»: مجلس ما درگیر این است که بالاخره سازمان ملی مهاجرت آری یا نه؟ سازوکار فعلی در خصوص مهاجرین، سازوکار دقیق و اصولی نیست. ما در دفاع مقدس بیش از ۳ هزار شهید افغانستانی داشتیم. ما در عرصه مدافعان حرم از دهه ۹۰ تا به الان نزدیک به ۲ هزار شهید افغانستانی داشتیم. یکی از جانبازان برای شارژ می‌خواست همراه بانک بگیرد، خدا می‌داند چند بانک رفتیم و همه گفتند نمی‌توانیم.
ارسال نظرات