احمدی: مشکل ما در کشف و شناسایی فساد نیست بلکه در رسیدگی است
کد خبر: ۱۱۳۰۲۴۰
کارشناس و پژوهشگر حقوق کیفری اقتصادی در برنامه «دادستان»: هر کشوری منطبق بر نیاز‌های خودش مدلی را درباره گزارشگری فساد پیش بینی کرده است که ممکن است در نظام حقوقی ما جواب ندهد، اما وقتی مشکل را خوب تشخیص ندهیم به نتیجه نمی‌رسیم. این قانون از آن قوانینی است که وقتی به مرحله اجرا برسد چالش‌هایش مشخص می‌شود به خصوص این چالش‌ها در بخش پاداش و حمایت‌های این قانون نمایان می‌شود. به عنوان مثال در این قانون ذکر شده است که فرد گزارشگر برای حفظ امنیت جانی باید محافظ داشته باشد و سوالی که پیش می‌‎آید این است آیا از نظر اجرایی می‌توانیم این تعداد افراد داشته باشیم که از گزارشگران فساد محافظت کنند؟
ارسال نظرات