پیشتازی صنعت نفت و گاز در بومی‌سازی تجهیزات و فرآیند‌های راهبردی
صنعت نفت و گاز ایران طی سالیان اخیر به خصوص بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم پیشرو در بومی‌سازی تجهیزات و فناوری در میان صنایع مختلف در بسیاری از کشور‌ها بوده است. این تلاش بومی‌سازی با هدف کاهش وابستگی به واردات خارجی و افزایش خودکفایی انجام می‌شود
ارسال نظرات
آخرین اخبار