ادامه جنگ روانی قطری‌ها؛ پراکندگی تماشاگران ایرانی در ورزشگاه الثمامه
جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳؛
میزبان جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ علاوه بر عدم رعایت قانون توزیع تعداد بلیط‌های هواداری ایران، تماشاگران را در جا‌های مختلف ورزشگاه پراکنده کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار