بحران خشکسالی در بیرم/ پیگیری برای به سرانجام رسیدن طرح آب رسانی بیرم تا ۶ ماه آینده
کد خبر: ۱۱۳۰۵۷۲
رضا عسکری، سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا فارس در برنامه «دادستان»: عدم بارش روی چاه‌های بیرم تاثیر گذاشته است، به صورت کوتاه مدت یک حلقه چاه را به صورت آبرفت عمیق حفر کردیم که دارای وضعیت آبی و دبی مناسبی است، اما به لحاظ کیفی آب منطقه دی‌سی بالایی دارد. حدود ۸ میلیارد تومان به واسطه اقدامات انجام شده هزینه کردیم که از فرماندار و ریاست شورای برنامه ریزی درخواست می‌کنیم پیگیری تامین اعتبار این طرح را هم داشته باشند تا بتوانیم دیون مربوطه را پرداخت کنیم. به صورت بلند مدت در حال پیگیری هستیم تا متولیان از خط دریا بتوانند در بازه زمانی ۶ ماه اول سال آینده کار را به اتمام برسانند و با اجرای خطوط فرعی ۲۵ کیلومتری، افزایش ظرفیت سد سلمان در سامانه اول آب‌رسانی خط لارستان و تامین اعتبار آب را به صورت معکوس تامین تا مردم بیرم از آب استفاده کنند.
ارسال نظرات