شیرجه افتخاری مرد 100 ساله ایرانی
شبکه الکاس به تمجید از شیرجه‌رو 100 ساله ایرانی پرداخت که به صورت افتخاری در مسابقات ورزش‌های آبی قهرمانی جهان شرکت می کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار