مخاطب مطالبه ما مسئولین منطقه هستند/معدن کجا چشمه ایجاد کرده است؟
کد خبر: ۱۱۴۶۴۸۶
حسین حیدری رئیس شورای شهر جوشقان قالی: در گزارشات نوشته شده که ما یک چشمه ایجاد کردیم؛ یعنی با فعالیت معدن چشمه ایجاد شده است! معدن در آن قسمت فعالیت خودش را آغاز کرده و ۳۰ متر پایین رفته است، باعث شده این دو چشمه خشک شود و مقداری آب از چشمه بیرون بیاید. کانال هم زده شده و مسیر رودخانه را تغییر داده‌اند؛ این شکل و ظاهر قضیه است. ما هزینه و مکان را برای مسئولین فراهم می‌کنیم، بیایند و یک هفته پیش ما زندگی کنند. چرا وقتی منطقه می‌آیید از آب معدنی استفاده می‌کنید؟
ارسال نظرات
captcha