نتایج نمایندگان ایران در روز نخست جام جهانی شمشیربازی اسپانیا
روز نخست جام جهانی مادرید با پیشروی محمد رهبری، محمد فتوحی و فرزاد باهرسباران‌ تا جدول ۶۴ نفره مقدماتی همراه بود اما در نهایت محمد فتوحی موفق به صعود به جدول ۶۴ نفره اصلی شد.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار