هم اندیشی دانشجویی احیای امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه پیام نور بجنورد
در واکنش به ضرب و شتم دانشجوی ناهی از منکر صورت گرفت:
دانشجویان بجنوردی در محکومیت اقدام وحشیانه دانشجو نماهای دانشگاه امیر کبیر در ضرب و شتم دانشجوی ناهی از منکر اقدام به برگزاری نشست هم اندیشی در جهت احیای امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه و جامعه کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار