«علی افتخاری» رییس روابط عمومی وزارت ارتباطات شد
با حکم وزیر ارتباطات:
«علی افتخاری» به سمت مشاور وزیر و رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی این وزارت‌خانه منصوب شد.
ارسال نظرات