فوتبال را به یونیورسیاد برمی‌گردانیم/ جایگاه بهتری نسبت به کاروان سنگین دوره قبل کسب می‌کنیم
حمیدی در نشست خبری:
رئیس فدراسیون ورزش دانشگاهی گفت: به نظرم بتوانیم نسبت به کاروان سنگین دوره قبل جایگاه بهتری کسب ‌کنیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار