اعطای پناهندگی سیاسی به اسنودن از سوی ونزوئلا
رئیس جمهور ونزوئلا اعلام کرد؛
مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا اعلام کرد به ادوارد اسنودن پناهندگی سیاسی می دهد.
ارسال نظرات