دو کنفرانس هکرها در لاس وگاس/ یکی علیه حکومت امریکا، دیگری با حکومت
ظاهرا اسنودن با افشای اسناد جنجالی، حسابی بازار هکرها را داغ کرده و موضوع این دو کنفرانس هم بیشتر حول محور امنیت و جاسوسی خواهد بود.
ارسال نظرات