بفرمائید امر به معروف با اعمال شاقه
وبلاگ «دست‌نوشته‌های یک طلبه»؛
وقتی حمایت نباشد ناهیان منکر دیگر جرأت نهی کردن نمی‌کنند، چون پشتوانه‌ای ندارند؛ مزد دغدغه و عمل به شرع مقدس را با کتک و چاقو خوردن می‌گیرند و دیگر هیچ.
ارسال نظرات