گردهمایی روسای هیئت‌های ورزش دانشگاهی در وزارت علوم برگزار می‌شود
گردهمایی روسای هیئت‌های ورزشی استانی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی در وزارت علوم برگزار می‌شود
ارسال نظرات
آخرین اخبار