کاربران اینترنت در آمریکا نگران امنیت اطلاعات
کارشناسان امنیت فضای سایبر در مرکز تحقیقات پیو (PEW) اعلام کردند که کاربران اینترنت در آمریکا نگران امنیت اطلاعات کاربری خود در فضای مجازی هستند.
ارسال نظرات