توئیتر دیگر توانایی ایجاد ناآرامی در ایران را ندارد
مومن‌نسب
یک کارشناس فضای مجازی گفت:با توجه به اجرای فیلترینگ در ایران، توئیتر دیگر توانایی سازماندهی و ایجاد ناآرامی در ایران را ندارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار