آیا دانشگاه آزاد باید بازیچه خواسته‌های سیاسی باشد؟
در نامه‌ای به عفت مرعشی مطرح شد؛
2582 نفر از مادران دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به همسر رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد نامه نوشتند.
ارسال نظرات