پشت پرده شایعه ترک خوردن سد کارون ۴
سیاه‌نمایی‌ها و دروغ‌ها ادامه دارد؛
اخیراً خبری منتشر شده مبنی بر اینکه سد کارون ۴ که بلند‌ترین سد بتنی دو قوسی ایران است دچار ترک شده است. منابع پخش کننده این خبر، از قول یکی از مسئولین وزارت نیرو که نامش را نیز فاش نکرده‌اند مدعی شده‌اند که وی نیز این آسیب را تایید کرده است.
ارسال نظرات