سفر بی مورد به آمریکا، حضور همسر رئیس در هیات علمی، قطع ارتباط دانشجویان با پژوهشگاه و دیگر هیچ!
وضعیت پژوهشگاه تربیت‌بدنی در یک رفت و برگشت به تهران؛
پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی در حالی مدت‌ها است به خواب زمستانی فرو رفته است که معلوم نیست چه کسی باید پاسخگوی جامعه ورزش دانشگاهی باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار