افزایش خشونت‌های نژادپرستانه ضد مسلمانان در انگلیس
نتایج یک بررسی در کشور انگلیس از افزایش شمار خشونت‌های نژادپرستانه علیه مسلمانان در انگلیس حکایت می‌کنند.
ارسال نظرات