پاسخ مرکز لرزه‌نگاری درباره پیش بینی زلزله در تهران/ ارتباط زلزله‌های اخیر با آتشفشان دماوند
بررسی«خبرگزاری دانشجو» در خصوص یک شایعه
در حالی اخباری به صورت پیامک مبنی بر رخداد زلزله در تهران ظرف 64 ساعت آینده به صورت پیامک منتشر شده است که به گفته کارشناسان این حوزه پیش بینی زلزله امکان پذیر نیست.
ارسال نظرات