مناقشه یمن با مداخله نظامی حل نمی شود/ معرفی بحران یمن بعنوان جنگ بین شیعه و سنی تنها با هدف پیشبرد منافع بیگانگان
خوشرو در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل عنوان کرد
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه ای به رییس شورای امنیت، اعلام کرد مداخله نظامی خارجی هرگز به حل و فصل مناقشات منتهی نخواهد شد و بمباران هوایی یمن نیز از این قاعده مستثنی نیست.
ارسال نظرات