روسای انجمن‌های والیبال و تکواندوی ورزش دانشگاهی منصوب شدند
طی احکامی از سوی سرپرست فدراسیون
سرپرست فدراسیون ورزش دانشگاهی طی احکامی جداگانه روسای انجمن های والیبال و تکواندو را منصوب کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار