قراخانلو: ایران دارای یک کاروان موفق از جنبه اخلاقی در یونیورسیاد بود
خبرنگار اعزامی به گوانگجو-۸۴
رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی گفت: از نظر تعداد مدال بهترین نتیجه را در طول تاریخ حضور در یونیورسیاد داشتیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار