تصویر فوق العاده رویایی از همزیستی رودخانه و کوه در استان فارس
مجموعه آب‌هاى بالادست اين منطقه با عبور از يک دشت، در شکافى عميق سرازير مى‌شود و آبشارى زيبا پديد مى‌آورد. در ديوارهٔ صخره سمت چپ تنگ، غارى زيبا پديد آمده است که منشأ آهکى دارد و از سقف آن، آب به صورت قطرات باران به کف غار مى‌ريزد. ديواره و سقف غار پوشيده از خزه است. تنگ براق از سطح دریا هزار و نهصد و چهل متر ارتفاع دارد و آب و هوای آن در بهار و تابستان معتدل و در پاییز و زمستان سرد است.
ارسال نظرات