عصایی که بر سر صدام کوبیده شد +فیلم
شهید «علی دباغ باقری»؛
دانش‌آموز نخبه بسیجی که همواره پدرش او را عصای دست خود می‌خواند، پس از شروع جنگ تحمیلی به پدرش می‌گوید: پدر من عصای دست تو هستم، اما اجازه بده این عصا بر سر صدام و صدامیان فرود آید و پرچم اسلام برافراشته شود.